Lær at anerkende

Hvorfor arbejde anderkendende? 

Schibbye beskriver at alle individer i en tidlig alder har behov for at blive annerkendt. For annekendelse styrker selvværet. Schibbye siger, igennem andres anerkendelse af vores udtryk genkender vi os selv, og bliver i stand til at se og reflektere over os selv som individer med egen personlighed og værdi.

Se her

Hun deler det op i den ydre og den indre anerkendelse

Den ydre drejer sig om ros og bekræftelse. Hun ser den som en overfladisk form for annerkendelse som kommer frem for vi vil ses og vise at vi bliver anerkendt for nogle præstationer af andre. Det styrker selvtilliden Hvilket hun syntes er fint nok, men Indre annekendelse drejer sig om at de dybe følelser, bliver set, delt og bekræftet. Dette skaber selvværd og grobund for at skabe relation (Schibbye relationsteori side 286 2005)

Hvis det lykkes psykologen at indtage denne form for anerkendende holdning, skabes der en stemning, i og med at psykologen formår at lytte, sanse, have hjerte og for- stand med sig.

Underkendelse:

Jensen mener at fornemmelsen af ikke at blive anerkendt, kan føre til ulykkelighed og utilfredshed over for det menneske vi er. (Jensen 2005)

Underkendelse kan danne en negativ spiral, der kan medføre utryghed, mobning og brokkeri. Negative følelser smittes videre over i måden vi er på over for hinanden, og det kan sætte sine spor. “vi kan ikke udvikle eller ændre os med basis i et negativt selvbillede, uanset om dette deles af andre omkring os eller kun er vores eget”  (Jensen, 2005) 

For at kunne arbejde anerkendende, er det vigtigt at vi bliver et fuldendt menneske ligesom et hus der er opbygget af fast fundament der står fast på jorden. Det skal forstås på den måde, at vi skal kunne kende os selv i forskellige situationer og ikke have brug for at give ros for selv at blive anerkendt. Vi skal altså ikke handle ud fra, hvad der kan være til fordel for os selv, men ud fra hvad vi kan gøre for den unge vi arbejder med. Det er også vigtigt vi er tilfredse med vores egen personlighed og ved hvad vi står for

Lær at anerkende