Public service bliver udfordret

Public service bliver udfordret

Public service er et begreb der er blevet diskuteret flittigt de seneste år, specielt efter at Danmarks Radio er begyndt at udvide deres udvalg af både radio og TV kanaler. Begrebet dækker i sin grundform over “oplysende og ikke kommercielt radio og TV”. Om det er dette Danmarks Radio leverer i dag, er der mange meninger om og det er et emne der bringer mange forskelligrettede følelser i spil. Nogle mener at Danmarks Radio er blevet en kommeriel forretning, der konkurrerer med private udbydere på ulige vilkår, fordi de har en kæmpe indtægt fra licensmidlerne. En af de største kritikere er Lars Andersen, også kendt som “Licens Lars“. Han er tidligere politimand og fører en offentlig kamp mod Danmarks Radio på internettet, hvor han opfordrer folk til at afmelde sig licensen, og også gerne instruerer folk i hvordan de gør. Han er i øvrigt også blevet fyret fra sit arbejde som pilitibetjent, fordi han konsekvent nægtede at konfiskere hash på Christiania. Hans Facebook gruppe er blevet lukket af Danmarks Radio, men den er opstået igen i en version to. Lars mener ikke at det er i orden at Danmarks Radio sender for eksempel X faktor, fordi det ikke kan katagoriseres som public service, og snarere er kommercielt fjernsyn. I den anden lejr har vi dem som mener at Danmarks Radio er i deres fulde ret til at konkurrere med kommercielle stationer, og som mener at vi har at gøre med et stykke danmarkshistorie. Folk med denne holdning vil ofte sige at Danmarks Radio har sin berettigelse i og med at vi har brug for en uafhængig og objektiv nyhedsdækning, hvilket de ikke mener er muligt, eller i hvert fald svært, hvis det er en kommercielt TV station som er afhængig af reklame og sponsorkroner, der leverer den. Et andet og mere praktisk argument, som man ofte hører fremført af folk der er mere optaget af underholdning end af mediestrategi, er at Danmarks Radio leverer noget god fjernsyn og at de slipper for at få en film afbrudt, af reklamer for den seneste clinique makeup fra Matas. Og så er der dem der hellere vil slukke tossekassen og læse en god bog. Sådan en er jeg.

Public service bliver udfordret