Klager over kitesurfing i fugleområde (KBDK)

Surfer Arkiv

I Kiteboarding Danmark (KBDK) er vi blevet kontaktet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF), fordi nogle af deres medlemmer har set nogle kitere sejle rundt midt i fugleområdet ved Ølsemagle Revle i Køge Bugt. Det er blevet til en artikel på deres hjemmeside (http://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1298) og en henvendelse til KBDK.

Det siger sig selv, at vi skal respektere beskyttelsen af fuglene i de relativt få områder, hvor fredninger sætter begrænsninger for adgang og sejlads, og det er klart mit indtryk, at det også er holdningen hos de aktive i sporten. Ønsket om at respektere fredningerne ses bl.a. af, at de mange spørgsmål på KS om, hvor man må sejle. Desværre findes der ikke en oversigt over hvor der er begrænsninger i sejladsen, så derfor har KBDK i samarbejde med Dansk Sejlunion lavet en folder om Kitesurfing og Fugleliv, hvor man kan læse, hvordan man finder frem til, hvor der er restriktioner for sejladsen. Folderen indeholder desuden en række gode råd til, hvordan man kan tage hensyn til fuglene, når man vælger sit spot.

Så lad dette være en opfordring til på en gang at beskytte fuglene og vores gode rygte.
PS: DOF ligger inde med en række gode skarpe fotos af de fire mand, der sejler, men hverken de eller vi i KBDK mener, at der er grund til at lægge billeder op.

Kitesurfere skræmmer fugleflokke ud af reservat

MANDAG 18. AUGUST 2014
Blafrende sejl fra dragesurfere giver masseflugt af fugle fra et af Østdanmarks vigtigste fuglereservater, Ølsemagle Revle ved Køge Bugt. DOF opfordrer kitesurferne til større selvjustits
af Jan Skriver

Forstyrrelsen var massiv, og store fugleflokke flygtede skræmte, da fire kitesurfere var på ulovlig sejlads i vildtreservatet Ølsemagle Revle ved Køge Bugt nord for Køge.Dansk Ornitologisk Forening (DOF) opfordrer kitesurferne til større selvjustits i det fuglerige område, hvor al brætsejlads er forbudt.I disse uger går efterårstrækket af en lang række fuglearter nordfra mod syd, og store flokke af vadefugle og andefugle raster i Ølsemagle Revle Vildtreservat.- Jeg oplevede fire kitesurfere sejle på kryds og tværs i lagunen ud for Ølsemagle Revle og Staunings Ø. Flere gange sejlede de helt tæt på rørskovene i området, og surferne skræmte tusinder af fugle på vingerne. For mig at se var det erfarne folk, der vidste, hvor de kunne sejle i det lavvandede område. De burde også kende færdselsreglerne og rette sig efter dem, siger ornitologen Ole Laursen fra Værløse, som fotograferede den ulovlige sejlads.Han var på fugletur til Ølsemagle Revle for at opleve sjældne rovterner og odinshaner og de tusinder af svømmeænder og vadefugle, der i disse uger raster i reservatet.Men fugleturen blev spoleret af kitesurfernes blafrende sejl.- Det er meget ærgerligt, når kitesurfere ikke overholder reglerne. Vi har en række områder, hvor kitesurfing er ekstremt forstyrrende for store flokke af fugle. Nogle steder er surfing forbudt, som det er tilfældet ved Ølsemagle Revle, men andre steder må vi bare opfordre til, at surferne tænker sig om og tager hensyn. Hvis de kan se, at fugleflokke bliver skræmt væk, når de kommer sejlende, bør de tænke over, om ikke de bør sejle et andet sted, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening.SE ALLE 5 BILLEDER: Klik på billedet øverst til højreSurferne: Overhold reglerneI Kiteboarding Danmark, der er talerør for et par hundrede kitesurfere, tager man afstand fra den ulovlige sejlads.- Vi er ikke bare talerør for kitesurferne i vores forening, vi er også talerør til de måske flere tusinde danske kitesurfere, der står uden for foreningen. Så vi vil informere ad alle de kanaler, vi har til rådighed, så vi kan forebygge uheldige episoder i fremtiden, siger Søren Gabriel fra Kiteboarding Danmark, der er en organisation under Dansk Sejlunion.Foreningen har lavet en folder, der fortæller om færdselsreglerne for kitesurfere i den danske natur.- På baggrund af episoden ved Ølsemagle Revle vil vi skrive og indskærpe reglerne på de hjemmesider og de Facebook-grupper, som vi ved, at kitesurferne benytter. Vi kan kun appellere til, at surfere overholder reglerne og viser hensyn i naturen, siger Søren Gabriel.Efterlyser kortNaturstyrelsen oplyser, at man ikke på nuværende tidspunkt har et kort, der viser, hvor man må og ikke må surfe ved de danske kyster.

Det er helt afgørende for overholdelsen af reglerne, at den ansvarlige myndighed stiller et kort til rådighed på internettet, så surferne og resten af befolkningen let kan se, hvor man må, og hvor man ikke må surfe, og hvor man bør tage særlige hensyn til fuglelivet, siger Knud Flensted, biolog i DOF.

Yderligere oplysningerKnud Flensted, biologTlf. 21 24 22 75 og 33 28 38 33 (direkte)Dansk Ornitologisk Forening (DOF)Tlf. 33 28 38 00

Ølsemagle Revle – vigtig for vadefugle lige nu:
– Ølsemagle Revle er en af de bedste rastepladser for vadefugle i Østdanmark.
– Fra midt i juli til november vil stort set alle danske vadefuglearter kunne opleves i vildtreservatet.
– Ryler, hjejler og viber er talrige.
– Sjældne vadefugle som kærløber og odinshane ses regelmæssigt.
– I august ses ofte et stort træk af terner over Ølsemagle Revle.
– Også fiskeørn kan ses.
– Større flokke af gravænder, pibeænder og krikænder raster i lagunen.Fakta – Ølsemagle Revle
– Barriereøerne Ølsemagle Revle og Staunings Ø er et vildtreservat ejet af Miljøministeriet.
– Strandengene på landsiden af lagunen er privatejede.
– Reservatet strækker sig over 5,5 kilometer fra nord til syd med en bredde på cirka 1 kilometer.
– Der er fri færdsel på revlerne uden for fuglenes yngletid efter 15. juli.
– Den nordlige revle hedder Staunings Ø. Ølsemagle Revle er den sydlige del.

Related Articles

Responses