Forskning i Kitesurfing

Hej Kitesurfere i Amager Strandpark

Jeg er en del af en forskningsgruppe fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, der arbejder på forskningsprojektet “Rum og rammer for aktivt udeliv”. Projektet har til formål at undersøge naturlige omgivelsers betydning for udvalgte gruppers fysiske aktiviteter og oplevelser. Vi gennemfører fire casestudier af forskellige områder i Danmark, og som én af vores cases, har vi udvalgt Amager Strandpark. En central del af undersøgelsen af Amager Strandpark er et fokusgruppeinterview med en gruppe kitesurfere, der jævnligt anvender Amager Strandpark til kitesurfing.
Hvis du kunne være interesseret i at bidrage til projektet ved at deltage i interviewet, eller hvis du blot ønsker mere information om projektet, skal du sende en bekræftende mail til: [email protected] . Interviewet afvikles i løbet af januar måned.
Bedste hilsner
Jan Arvidsen

Related Articles

Responses