KBDK – Bestyrelsens beretning

Surfer Arkiv

Så er der gået endnu et år, og årets generalforsamling er igang. I denforbindelse lægger vi hermed bestyrelsens beretning for året som gik ud her på hjemmesiden.

Hele vinteren I 2012 blev der arbejdet målrettet med den, dengang nye instruktøruddannelse. Først del bestod I en arbejdsgruppe, som skulle være med til at beskrive det bedst mulige kursus. Efter den procs var overstået begyndt Rasmuskk at arbejde med hvordan de kommende intruktøre skal uddannes.
I år har vi også haft præmiere på vores 1. landsdækkende skraldeindsamling, vi synes selv det var en succes, og påregner at gøre det igen I 2013.

Kitetouren blev I år godkendt som et officelt DM, det var vi rigtigt glade for, og gav det hele et ekstra løft.Vi er her I slutning af året blevet indviteret med til et stort mode af Ida Auken omkring Danmarks nye friluftstrategi. Det arbejdet starter den 29 november, vi er rigtigt spændt på at følge det arbejde, og er stolte over at være med.

Vi blev I år blevet opsagt af foreningspakken som vi bruger til at organisere vores medlemmer, betalinger osv. I stedet er vi blevet tilbudt et andet system (Klubmodul), som vi arbejder på at få I stedet.Foreningspakken har vi ikke været tilfredse med, da vi har “mistet” mange medlemmer i tilmeldingsprocessen. Vi håber, at et nyt system som eks. Klubmodul kan hjælpe os videre og gøre det lettere for både os i bestyrelsen og hos jer medlemmer.

Vi har I år også fået opdateret vores regionsansvarlige, noget som der I højgrad var tiltrænkt. Jeg vil gerne bruge denne lejlighed til at byde alle de nye velkommen.Tom som har arbejdet tæt sammen med bestyrelsen I år, har fået lavet flere ting. Tom har f.eks. arbejdet sammen med Jakob Appel i arbejdet omkring at stille op I den internationale wavetour KSP. Har også stået for arbejdet omkring hvad der har med ISAF og IKA at gøre.

Rasmus Salomon

Related Articles

Responses